Emily Kanjeru Emily Nakuru Nakuru Vesna Masai Vesna Masai 1 Vesna Masai 2 Vesna Masai 3 Vesna Masai 4 Vesna Masai 5 Vesna Masai 6 Volunteer Emily Volunteer Emily 1 Volunteer Emily 2 Volunteer Jess Harriet Masai Land Toshio Meru Hospice Toshio Meru Hospice 1 Kate Giraffe Centre 2 Kate Giraffe Centre Kate in Masai Kate Masai Kate Masai 2 Kate Mombasa Masai Kate Safari